Main Menu

Thứ Năm, Tháng Chín 22nd, 2022

 

Cách trồng và chăm sóc cây tùng tháp

Cây tùng tháp là một loài thực vật rất chịu lạnh, có thể chịu được nhiệt độ xuống khoảng -30 ° c khi ở trạng thái không hoạt động Thành công ở hầu hết các loại đất nếu chúng thoát nước tốt, thích đất trung tính hoặc hơi kiềm. Thành công trên đất nhiều phấn . Các cây thành lập có khả năng chịu hạn, thành công ở các vị trí khô nóng. Một loại cây phát triển chậm và khá ngắn. Cây phát triển mới từ giữa mùa xuân đến cuối mùa hè vàRead More