Hướng dẫn Kê khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, ngoài việc phải tìm hiểu xem in hóa đơn gtgt như thế nào, thì còn phải tìm hiểu xem việc thực hiện kê khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập được quy định ra sao để có thể triển khai thực hiện một cách tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Một trong những loại thuế mà doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện kê khai đó là thuế môn bài. Vậy thuế môn bài đối với các doanh nghiệp mới thành lập sẽ được thực hiện như thế nào?Theo quy định tại tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC:

“Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư”.

Về mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp cũng được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC như sau:

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

Doanh nghiệp mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Như vậy trên đây là việc hướng dẫn khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, ngoài vấn đề kê khai thuế còn phải đặc biệt chú ý đến việc sử dụng hóa đơn. Theo quy định mới nhất, thì thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Tuy nhiên, quy định của pháp luật cũng đã quy định rõ các mốc thời gian chuyển đổi, đối tượng chuyển đổi.

Theo đó từ ngày 01/11/2018 – Ngày 31/10/2020: Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thì dùng tiếp cho đến khi hết nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử

Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy

Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 buộc dùng Hóa đơn điện tử.

Như vậy, nếu như doanh nghiệp thành lập trong khoản thời gian này sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điên tử thay cho hóa đơn giấy. Thực tế, nếu trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà chưa đáp ứng được những điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thì phải thực hiện báo cáo với cơ quan thuế để có hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề này. 

NHỮNG ƯU ĐIỂM ÍT AI BIẾT VỀ CHỮ KÝ SỐ HSM

Tóm lại, đối với các doanh nghiệp mới thành lập, vấn đề kê khai thuế, sử dụng hóa đơn luôn được xem là vấn đề quan trọng, không thể bỏ qua. Chính vì vậy, với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về việc kê khai thuế và sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp mới thành lập.

https://trangtrinhadepre.com/tu-van


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *